• זכיינים

    גללו למטה

מעוניין לצמוח כזכיין ברשת שלנו?

מצויין, חשוב לנו שתדע:

כל מועמד לזכיון מחוייב לעבוד 6 חודשים בסניף שייקבע ע"י הרשת, בכל תפקיד ובשכר מלא. במהלך תקופה זו, נבחן יחד את פוטנציאל ההצלחה העתידית שלנו.

נשמח להכיר אותך לעומק, לכן חשוב לנו שתמלא את הטופס במלואו:

פרטים אישיים

מצב משפחתי

רווקנשויגרוש

האם יש לך ילדים?

כןלא

האם יש לך תיק פלילי?

כןלא

האם שירתת בצבא?

כןלא

מקור מימון

הון עצמיהלוואה מבן משפחההלוואה מהבנק

האם תהיה מוכן לשנות את כתובת מגוריך (מרחק סביר, כמובן)

כןלא

נסיון תעסוקתי

נסיון תעסוקתי נוכחי

שכירעצמאי

נסיון תעסוקתי קודם (שלוש שנים האחרונות)

האם יש לך נסיון בניהול מסעדה?

כןלא

האם יש לך נסיון בניהול עסק?

כןלא

היכן מעוניין לפתוח?


האם הזכיינות תהיה מקור ההכנסה היחיד שלך?

כןלא

* השאלון מתייחס לגברים ונשים כאחד ולשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

** במידה ונמצא כי השאלון תואם לדרישות הרשת, ניצור איתכם קשר.